VerenigingsCompetitieLeider 

 

Wat doet de VCL?
De VCL is degene die de competitie organiseert binnen TC Born. Hij of zij heeft een aantal taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn terug te vinden in het Competitie Reglement. Zie bijlage G. Hij of zij is o.a. verantwoordelijk voor het aanmelden van de competitieteams bij de KNLTB, de juiste gegevens in te voeren, schema's opstellen van wedstrijddagen per ploeg en eindverantwoordelijk voor het competitiegebeuren.

Voor vragen over de competitie moet u zich te allen tijde richten tot de VCL van TC Born

Johan Botjes

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.