Aanmelding lidmaatschap

Wat leuk dat je lid wilt worden van T.C. Born. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen

De benodigde pasfoto, mag ook een digitale foto (selfie zijn, ) kunt u inleveren / sturen naar de ledenadministratie: 

Email: ledenadministratie@tcborn.nl

U machtigt de penningmeester van TC Born het verschuldigde bedrag, tot wederopzegging, van uw rekening af te schrijven.
Bij aanmelding in het seizoen na 1 juli wordt de contributie naar rato aangepast.

U kunt de datum ook ingeven volgens het formaat dd-mm-yyyy
Voorbeeld:1234AA
IBAN rek.nr. Op naam van
U kunt de datum ook ingeven volgens het formaat dd-mm-yyyy

Vul ontstaande velden in als u reeds lid bent van een tennisclub.