Aan- en afmelden

Lid worden van TC Born kunt u door het invullen van het formulier Lidmaatschap. De benodigde pasfoto, een digitale versie met voldoende pixels (selfie) kunt u mailen  naar onze ledenadministrateur: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bij aanmelding in het seizoen na 1 juli wordt de contributie naar rato aangepast.

Afmelden als lid van TC Born moet uiterlijk 31 december schriftelijk gedaan worden bij het secretariaat, postbus 24, 6120 AA Born of via het formulier BeeindigenLidmaatschap. Wilt u nadere informatie stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Contributiebijdrage

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt voor dit seizoen:

Junioren: € 65,00

Senioren: € 140,00 (exclusief 3 * € 20,00 vrijwilligersdienstborg).

Studentenlidmaatschap:  korting van 25% op het contributiebedrag.

De spelregels zijn als volgt:

- Aantonen van collegekaart of inschrijving studie.
- Leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar.
- Gezinskortingsregeling voor student komt te vervallen.
- Korting geldt alleen op contributie bedrag en niet op de barborg.
- Na einde studie of vervroegd beëindigen vervalt de reductie. 


Betalingswijze

De inning van de contributie en competitiebijdrage verloopt via KNLTB Contributie, dat is een onderdeel van KNLTB.club.

KNLTB Contributie  zal namens TC Born (penningmeester) per e-mail betaalverzoeken sturen aan alle leden. Zorg er daarom voor dat onze ledenadministrateur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) de juiste gegevens van u heeft. In principe betaalt u de contributie per automatische incasso. Het bedrag wordt in 2 termijnen geincasseerd.

De verwerking van de betaalgegevens zal plaatsvinden conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 8. U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met onze penningmeester.


Introductieregeling

TC Born biedt haar leden de mogelijkheid om incidenteel te gaan tennissen samen met een introducee.

U mag in een seizoen 3 keer een introducee mee laten spelen zonder kosten. De voorwaarden is dat u dit aangeeft in de banenplanner en de naam van de introducee invult op het formulier.


Kantinedienst

De kantinebezetting in ons clubhuis Smash-Inn wordt geheel door eigen seniorleden verzorgd.

Op doordeweekse dagen (maandag-donderdag) is de dienst van 19.00 tot 23.00 uur. Tijdens de competitiedagen vijdag, zaterdag en zondag worden de diensten ingevuld door de thuisspelende teams.

Alle seniorleden kunnen zich vanaf maart op de site inschrijven voor een bardienst.

Op de dag dat de kantinedienst wordt gedraaid ontvangt u een tasje van uw voorganger met hierin de pinautomaat en consumptiebonnen. Na het beëindigen van de dienst tekent u het formulier af dat in het tasje zit, daarna wordt de € 20,00 bardienstborg overgemaakt op uw bankrekening.

U draagt het tasje vervolgens over aan uw opvolger.

Bij bijzonderheden neem contact op met de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Drie vrijwilligersdiensten

Nu het ledental terugloopt, zullen we er eens temeer met z’n allen de schouders onder moeten zetten. Om de club draaiende te houden, zullen we dit jaar meer van jullie vragen dan een bardienst per lid.

Op verschillende manieren kun je een bijdrage leveren. Zo kun je lid worden van een commissie of je aanmelden om te helpen als bijvoorbeeld de activiteitencommissie een toernooi organiseert.

Andere mogelijkheden zijn de bardienst draaien en een of meerdere keren helpen bij de park opknapdagen of ondersteuning bij activiteiten zoals toernooien. Als ieder lid drie vrijwilligersdiensten draait (of anderszins 12 uren werk verzet) kunnen we samen zorgen voor een goed draaiende club. Voor deze diensten wordt €20 in rekening gebracht. Dit bedrag wordt geind met de contributie die in 2 termijnen wordt geincasseerd. Bij het uitvoeren van een vrijwilligersdienst zal de penningmeester het bedrag van €20 terugstorten op uw rekening. 

Via de nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van activiteiten waarvoor je als vrijwilliger kunt intekenen.