Baanreglement

  • Dit reglement geldt voor alle leden van TC Born en hun introducés.
  • De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of parkcommissie. Klachten en andere mededelingen over dit reglement kunnen worden ingediend bij het bestuur, bij voorkeur met een verbetervoorstel.
  • Er mag uitsluitend gespeeld worden door leden van TC Born en introducés. Introducés hoeven niet aangemeld worden maar wel worden vermeld in de banenplanner. Je mag 3 maal een introducee inplannen.
  • Spelen is alleen mogelijk na het vooraf reserveren van een baan op onze website onder [Banenplanner].
  • Speeltijd is 60 minuten ongeacht enkel- of dubbelspel. Er kan ieder half uur een uur speeltijd gereserveerd worden. Hierbij vult men duidelijk alle namen van de spelers in op de website.
  • Het is niet toegestaan om meer dan 1 uur speeltijd achter elkaar te reserveren. Verder mag men maximaal 2 keer vooruit een baan reserveren.
  • Als bij het verstrijken van de gespeelde periode niemand op de betreffende navolgende periode heeft gereserveerd, mag er doorgespeeld worden.
  • Na het spelen is men altijd verplicht de baan te vegen op de wijze zoals vermeld. Het is belangrijk de banen volledig te vegen, dus ook vlak bij het net, tot aan de omheining en de goot.