Tennis Club Born

Verwijderen van een geplande speeltijd

Het pasnummer van degene die de speeltijd heeft gepland, de datum van de geplande inschrijving en het baannummer.