Tennis Club Born

Lidmaatschap TC Born

Gaarne dit formulier volledig invullen.

De benodigde pasfoto, mag ook een digitale foto (selfie zijn, ) kunt u inleveren / sturen naar de ledenadministratie: 

Ben Resing, Gaarstraat 64, 6121 HG te Born.

Email: ledenadministratie@tcborn.nl

U machtigt de penningmeester van TC Born het verschuldigde bedrag, tot wederopzegging, van uw rekening af te schrijven in 2 termijnen.

Bij aanmelding in het seizoen na 1 juli wordt de contributie naar rato aangepast.

 


 

U kunt de datum ook intypen volgens het aangegeven formaat dd-mm-yyyy