You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Nieuwe banen in 2025 ?!

Nieuwe banen in 2025 ?!

‚ÄćNieuwsbrief


‚ÄćNieuwe banen 2025 ?


‚ÄćÔĽŅ

Beste tennisvrienden,

 

Zoals jullie hebben gehoord, wordt er op vrijdag 1 december in de extra ALV gestemd over het voortbestaan van onze club. Wij begrijpen dat het bestuur het voorstel op tafel heeft gelegd om de

club op te heffen, omdat zij geen toekomst meer zien voor de club op Het Anker.

Maar wij zijn hier ook erg van geschrokken. Laten we voorop stellen dat wij er absoluut niet aan twijfelen dat het bestuur de afgelopen jaren er alles aan gedaan heeft om nieuwe banen voor de club te realiseren en daarmee de club te behouden. Wij vinden het heel begrijpelijk dat het bestuur, na de enorme inspanning van de afgelopen jaren, het geloof heeft verloren om op korte termijn nieuwe

tennisbanen te krijgen.

 

Het voorstel van het bestuur heeft niet alleen bij de leden stof doen opwaaien. Het heeft er ook voor gezorgd dat de politiek en de directie van het Anker wakker zijn geschud. Soms is een dergelijk

drastisch voorstel voldoende om de impasse te doorbreken, dat hebben we duidelijk te danken aan het bestuur.

 

Een aantal bezorgde leden heeft de koppen bij elkaar gestoken, omdat het hen aan het hart gaat als TC Born zal ophouden te bestaan. Zij hebben de gemeente aangesproken en daarnaast de politiek

(het GOB) en, met bemiddeling van het GOB, ook de directie van het Anker uitgenodigd om te onderzoeken of het einde van TC Born nog is af te wenden.

 

Nieuwe banen in 2025

Na het overleg zien wij weer licht aan het einde van de tunnel. In het gesprek met de directie van het Anker is naar voren gekomen dat er, anders dan dat nu in de huidige plannen staat, op de huidige

clublocatie in 2025 vier nieuwe banen gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de gemeente volgend jaar meewerkt aan een vervroegde realisatie van vier nieuwe tennisbanen en dat er niet gewacht hoeft te worden op een positief besluit van het totale renovatieplan van het Anker.

Over dit punt gaan we deze week nog in gesprek met de wethouder.

 

De realisatie van de vier tennisbanen, die per 1 april 2025 beschikbaar moeten zijn, is mede mogelijk omdat de renovatie van de rest van het Anker onafhankelijk gerealiseerd kan worden. Het is de bedoeling om de banen als een vooruitgeschoven deelproject te realiseren.

 

Doordat de tennisbanen nu toch aan de andere kant van het park (t.o.v. de voetbalvelden) worden gerealiseerd zal ook een

kantine worden gerealiseerd bij de tennisbanen.

 

Om de overbrugging naar seizoen 2025 mogelijk te maken, is het uiteraard wel noodzakelijk dat de huidige banen nog een jaar bespeelbaar blijven.

Hiervoor is door de directie van het Anker toegezegd, dat er in 2024 twee keer groot onderhoud zal plaatsvinden van de banen. Eén keer, zoals gebruikelijk, aan het begin van het seizoen en één keer halverwege het zomerseizoen.

Dat de banen niet de gewenste kwaliteit zullen hebben, mag duidelijk zijn, maar als écht allerlaatste overbruggingsjaar halen we op deze manier het maximale uit de banen.

Heel belangrijk is wel dat ook het dagelijks onderhoud van de banen structureel noodzakelijk is om de kwaliteit het hele seizoen te borgen. Dit dagelijks onderhoud is een verantwoordelijkheid van de tennisclub.

 

Met deze voorstellen denken we, dat er aardig wat toezeggingen zijn gedaan, waarbij een aantal wensen worden ingevuld, namelijk: vier nieuwe banen vóór april 2025, een eigen kantine en een plan

dat onafhankelijk van de realisatie van de gehele renovatie en tijdslijnen uitgevoerd kan worden.

De inspanning van het bestuur om voor alle leden een onderkomen te zoeken bij Rosus is fantastisch.

Maar hoe mooi zou het toch zijn als we tennis voor Born, Buchten en Holtum kunnen behouden met vier tennisbanen op ons eigen mooie nieuwe park en dat in 2025?

Eigenlijk moeten we concluderen, dat het bestuur met zijn voorstel een doorbraak heeft gecre√ęerd in dit toch wel slepende en¬†frustrerende dossier.

 

Uitdaging

Bij een doorstart hebben we als leden van TC Born wel het volgende te doen:

  • Indien het huidige bestuur niet wil aanblijven na deze doorbraak, dient een nieuw bestuur¬†geformeerd te worden.
  • De competitiespelers zullen ondersteund moeten worden met een¬†Verenigingscompetitieleider.
  • Er dient een commissie te komen t.b.v. het nieuw aan te leggen park inclusief de benodigde¬†overleggen met de gemeente en het Anker.
  • Er dient een grounds(wo)man aangesteld te worden voor dagelijks onderhoud.
  • De verschillende commissies zullen (deels) opnieuw bemand moeten worden.
  • Er moeten voldoende leden zijn die bij de club willen blijven om dit allemaal mogelijk te¬†maken.

 

We hopen dat we in de aankomende ledenvergadering steun gaan vinden bij jullie als mede-clubleden, om de tennisclub nog een jaar door te zetten met de huidige banen en dat we deze laatste kans met z’n allen aangrijpen.

 

Een groep bezorgde leden

26 november 2023‚Äć