You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Uitnodiging voor alle senior en junior leden, 2 extra algemene ledenvergaderingen (alv)

Uitnodiging voor alle senior en junior leden, 2 extra algemene ledenvergaderingen (alv)

‍Nieuwsbrief


Extra AlgemeneLedenVergadering


‍

Beste leden,

Zoals reeds in de Nieuwbrief is aangekondigd wordt een Extra ALV (op te splitsen in 2 delen) bijeen geroepen. Beide Extra ALV’s staan in het teken van :

 

‘Renovatie van het Anker en de toekomst van TC Born’

 

Zoals bij de meesten bekend heeft het Bestuur de afgelopen maanden intensief contact gehad met ‘Het Anker’ over de plannen van de renovatie. Onlangs zijn we wederom geïnformeerd en we willen jullie meenemen in deze plannen, de planning en de impact voor TC Born.

 

De  1e Extra ALV die plaatsvindt op vrijdag 17 november om 19.30 uur in de kantine heeft met name een informatief karakter.

 

Uiteraard hebben wij als Bestuur de plannen van ‘Het Anker’ bestudeerd en hierover inmiddels een beeld gevormd. Zowel de gemeente als ‘Het Anker’ hebben te kennen gegeven dat zij niet zullen instemmen met Padel, dit is dan ook niet in de plannen van ‘Het Anker’ opgenomen. Verder zal het minimaal nog tot en met 2027 duren (best case scenario) voordat de renovatie van het complex gerealiseerd is.

 

Als Bestuur zijn wij van mening dat wij niet kunnen wachten tot 2027 en dat Padel een vereiste is voor een gezonde toekomst van TC Born. Dit zullen wij in de ALV toelichten en eventuele vragen van jullie kant zullen wij natuurlijk beantwoorden. 

 

Met deze kennis hebben wij mogelijkheden onderzocht  en gesprekken gevoerd met als doel om tot een goede oplossing te komen en jullie voor de tennissport te behouden.

Wij zijn in gesprek met tennisclub Rosus in Susteren om daar onze tennisactiviteiten voort te zetten. In de ALV zullen wij toelichten waarom wij dit als beste scenario zien en de voor- en nadelen hiervan voor jullie op een rijtje zetten.

 

Gezien de grote impact van dit scenario, willen we iedereen, na het informeren over de plannen, de gelegenheid bieden het voorstel van het Bestuur te laten bezinken en ook uitnodigen voor een 2e Extra ALV en wel op vrijdag 1 december om 19.30 uur in de kantine.

 

Tijdens die 2e Extra ALV zal ook de besluitvorming door de ALV dienen plaats te vinden over het voorstel van het Bestuur. 

Volgens de statuten van onze vereniging hebben zowel seniorleden als juniorleden stemrecht; stemrecht door junioren loopt via de wettelijk vertegenwoordiger.

Samenvattend:

 

Alle leden zijn hierbij uitgenodigd voor:

De 1e Extra ALV op 17 november om 19.30 uur (met een informatief karakter)

De 2e Extra ALV op 1 december om 19.30 uur (waarbij stemming plaatsvindt)

 

Junior leden dienen begeleid of vertegenwoordigd te worden door één wettelijk vertegenwoordiger.

 

I.v.m. de logistiek stellen we een aanmelding uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de vergadering op prijs op secretaris@tcborn.nl 

 

Wij vertrouwen op jullie belangstelling en betrokkenheid en rekenen op een grote opkomst.

 

Met vriendelijke groet, namens het gehele Bestuur,   

Carl Loefen, secretaris