Voorwaarden deelname Kennismakingsabonnement

Voor dit kennismakingsabonnement geldt een gereduceerd tarief van € 75 voor senioren en € 40 voor junioren.
Er zijn geen beperkingen, je hebt dezelfde mogelijkheden om te tennissen en deel te nemen aan toernooien en evenementen als “reguliere” leden. Je hoeft geen bardienst te draaien.

Ook bij dit lidmaatschap is er de mogelijkheid om je op te geven voor tennistraining tegen de gebruikelijke tarieven. Dit dient bij voorkeur te gebeuren voor de sluitingsdatum van de inschrijvingen voor de training van het komende seizoen (15 februari 2020). Schrijft u zich later in dan probeert de tennisschool u ook nog te plaatsen maar dat kunnen wij niet garanderen.

Indien het lidmaatschap na dit proefjaar voortgezet wordt geldt het standaardtarief van € 140 en de bardienstborg van € 25. Deze bardienstborg wordt terugverdiend door het draaien van 1 bardienst (4 uren).

Deze aanbieding geldt niet voor mensen die al eerder lid waren van TC Born.
Met het invullen en versturen van het onderstaande formulier geeft u aan de voornoemde voorwaarden gelezen te hebben.


Kennismaking abonnement TennisClub Born

 

Gaarne dit formulier volledig invullen.

De benodigde pasfoto, mag ook een digitale foto (selfie zijn, ) kunt u inleveren / sturen naar de ledenadministratie: 

Ben Resing, Gaarstraat 64, 6121 HG te Born.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U machtigt de penningmeester van TC Born het verschuldigde bedrag, tot wederopzegging, van uw rekening af te schrijven in 2 termijnen.

Bij aanmelding in het seizoen (na 1 juli) wordt de contributie naar rato aangepast.

 

 

I.g.v. aanmelden jeugdlid
captcharefresh

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Carl Loefen 046-4856550 of email naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..