Lidmaatschap TennisClub Born

 

Gaarne dit formulier volledig invullen.

De benodigde pasfoto, mag ook een digitale foto (selfie zijn, ) kunt u inleveren / sturen naar de ledenadministratie: 

Ben Resing, Gaarstraat 64, 6121 HG te Born.

Email: ledenadministratie@tcborn.nl

U machtigt de penningmeester van TC Born het verschuldigde bedrag, tot wederopzegging, van uw rekening af te schrijven in 2 termijnen.

Bij aanmelding in het seizoen (na 1 juli) wordt de contributie naar rato aangepast.

 

 

I.g.v. aanmelden jeugdlid
captcharefresh

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Carl Loefen 046-4856550 of email naar: secretaris@tcborn.nl.